Ondersteuning thuis

Parlijn biedt vanaf 2015 een nieuwe vorm van Arrangementen aan bij gemeente Berkelland. Genaamd: ondersteuning thuis. (afgekort OT) Deze  is gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren met bijbehorende ondersteuning.

Bij O.T komt 1 zorgaanbieder die de begeleiding, huishoudelijke  en persoonlijke verzorging zo adequaat en efficiënt mogelijk organiseert.

Vanaf 1 januari 2016 levert Parlijn ook Jeugdwet bij alle 8 Achterhoekse gemeenten. Dat houdt in dat de kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar in aanmerking komen voor begeleiding en verzorging in (ZIN) Zorg in Natura en PGB.

      De ondersteuning waar wij bij kunnen helpen:

 •  Het plannen en organiseren van de dingen die men dagelijks doet
  •    Het aanleren van nieuwe taken en vaardigheden
  •    Het ontmoeten van nieuwe mensen
  •    Het voeren van gesprekken
  •    Het opvoeden van je kind(eren)
  •    Het zoeken naar een passende werkplek
  •    Het leren omgaan met de dingen die men moeilijk vindt , di veroorzaakt worden door een beperking

Ook kunnen we  familie, buren en vrienden praktische tips leren hoe ze  het beste een persoon kunnen helpen  met een beperking. Parlijn werkt als regisseur in een gezin, concrete opvoedingssituaties worden samen besproken met ouders  en overige gezinsleden.