Werkbedrijf

Image
Parlijn Werkbedrijf Wilt u meer informatie over ons werkbedrijf? Neemt u dan contact
op met 0545 - 22 41 86
Adres Jukkertweg 6
7151 HS Eibergen
Website www.parlijnwerkbedrijf.nl
Facebook

Werkbedrijf

Het aanbod bij Parlijn Werkbedrijf richt zich op deelnemers met een duidelijke arbeidsbehoefte die in een beschutte werksituatie en professionele en didactische ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben.

De deelnemer werkt toe naar een product, dat kan zowel een ambachtelijk, industrieel of dienstverlenend product zijn. Werken is daarbij geen doel op zich, maar het is een middel dat deelnemers helpt bij zelfontplooiing.

Begeleiding en ondersteuning

Onze begeleiders zijn betrokken en hechten veel waarde aan persoonlijk contact. Zij zijn opgeleid en hebben ruime ervaring binnen de zorg voor mensen met een arbeid- en begeleidingsbehoefte. Samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger brengen zij in kaart waar interesses, ambities en mogelijkheden liggen.
Dit leggen wij samen met de begeleidingsbehoefte vast in een werkplan. We groeien en denken mee in de ontwikkeling en wensen van de deelnemer.

Doelen
* Opbouwen van een structuur en dagritme
* Deelnemers uit een sociaal isolement halen.
* Opbouwen eigenwaarde
* Vergroten van het zelfvertrouwen.
* Omgang en contacten met collega’s
* Verkennen mogelijkheden arbeidsmarkt
* Trainen van diverse arbeidsvaardigheden.

Contact met Parlijn