Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt Parlijn. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Parlijn, voor de strategie, het beleid en de resultaatontwikkeling die daaruit voortkomt. De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Image

Contact.