Voormekaar team gemeente Berkelland

Het Voormekaarteam van de gemeente kijkt samen met u wat u nodig heeft. Ook kijkt het Voormekaarteam samen met u of er in uw eigen omgeving een betere oplossing te vinden is, voordat professionele hulp wordt ingeschakeld.

De Voormekaarteams zijn er voor taken op het gebied van begeleiding van zorgbehoevende mensen (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg, (passend) onderwijs en de re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen ze bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen waar dit nodig is.
Meer informatie omtrent een aanvraag indicatie of wijziging kunt u vinden op: http://www.voormekaar.net/

Laatste Nieuws

15 12.20

Update Coronavirus

Onze dagbesteding en ambulante begeleiding / huishoudelijke ondersteuning gaan gewoon door tijdens de lockdown  t/m 19 januari…

Read more

14 10.20

Update coronavirus 14 oktober

Enige tijd was het coronavirus in Nederland onder controle, maar helaas nemen de besmettingen weer toe. We…

Read more