Voormekaar team gemeente Berkelland

Het Voormekaarteam van de gemeente kijkt samen met u wat u nodig heeft. Ook kijkt het Voormekaarteam samen met u of er in uw eigen omgeving een betere oplossing te vinden is, voordat professionele hulp wordt ingeschakeld.

De Voormekaarteams zijn er voor taken op het gebied van begeleiding van zorgbehoevende mensen (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg, (passend) onderwijs en de re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen ze bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen waar dit nodig is.
Meer informatie omtrent een aanvraag indicatie of wijziging kunt u vinden op: http://www.voormekaar.net/

Laatste Nieuws

02 04.20

Update Corona

Update Coronavirus 2 april   Naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart j.l. blijven ook bij…

Read more

05 03.20

Update 15-3-2020 maatregelen coronavirus

Let op: Verscherpte maatregelen! Langs deze weg willen wij u informeren over de maatregelen die we nemen binnen…

Read more

20 02.20