Stappenplan Aanmelden

Het verkrijgen van zorg bij en/of begeleiding vanuit Parlijn verloopt volgens een zorgvuldig proces, omdat de zorgverlening vaak een langdurig karakter heeft. Parlijn wil gezamenlijk met u  de best passende zorg en/of begeleiding zoeken voor u zelf, uw kind en/of familielid. Hierbij kan het zijn dat we een zorgrelatie met u aangaan of u verder verwijzen.

Stappenplan Aanmelden

01

Aanmelding

Bij het eerste contact maken we een gezamenlijke inschatting of Parlijn (als zorgaanbieder) en u (als hulpvrager) bij elkaar passen waarin we de zorg en/of begeleidingsvraag en de identiteit bespreken. Als de gezamenlijke inschatting is dat zorgverlening vanuit Parlijn mogelijk lijkt, maken wij  een afspraak voor een intakegesprek. Er is een mogelijkheid dat Parlijn u doorverwijst  naar een andere organisatie, indien blijkt dat de zorg- en/of begeleidingsvraag niet door ons beantwoord kan worden.

02

Bekostiging

Voor de bekostiging van de zorg en/of begeleiding, is een indicatie nodig. Parlijn adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie voor u, uw kind of familielid. Voor het aanvragen van een indicatie krijgt u te maken met verschillende instanties. Op de pagina indicatie en bekostiging informeren we u hierover. De aanvraag van een indicatie loopt gelijktijdig met het aanmeldingstraject binnen Parlijn.

03

Oriëntatiebezoek

Na het eerste contact maken wij een vervolgafspraak voor een intake bij u thuis of u kunt ter oriëntatie onze dagbesteding of het werkbedrijf  bezoeken. Tijdens het intake gesprek maakt u kennis met uw vaste hulpverlener (s) of medewerkers van onze locaties. Onze hulpverlener bespreekt tijdens de intake uw indicatie/hulpvraag en kijken we nogmaals of u zich thuis voelt bij onze organisatie.

04

Begeleidingsteam

Vanuit het intakegesprek wordt er een (concept) zorgplan opgesteld waarin de voorlopige doelen en het plan van aanpak worden geformuleerd. Hierbij zijn uw behoeften en wensen het uitgangspunt.

Na 6 weken volgt er een evaluatiegesprek waarin wordt besproken of de doelen en het plan van aanpak voldoen aan uw wensen, of dat deze gewijzigd en/of aangevuld moeten worden.

Aan de hand van dit gesprek wordt het zorgplan gemaakt die voor de komende periode geldt. In principe wordt dit zorgplan 1 x per jaar geëvalueerd, maar kan ook tussentijds aangepast worden.

Contact Telefoon +31 (0) 0545 - 84 34 89 Email. info@parlijn.nl
Image

De activiteiten vinden plaats in een huiselijke, gezellige sfeer. Tussen de middag eten we samen (een warm gerecht of een broodmaaltijd).

Martha de Graaf

Voor senioren die van het buitenleven houden, is dagbesteding in een landelijke omgeving een uitkomst.

Gerrit Bos

Zinvol en op een leuke manier de dag doorkomen is belangrijk voor iedereen.

Susane Doets

Parlijn Zorgorganisatie B.V. Thuiszorg & Dagbesteding Jukkertweg 6 Eibergen
7151 HS Eibergen
Telefoon +31 (0) 545 - 84 34 89 E-mail info@parlijn.nl