Functionaris gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Parlijn is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen Parlijn toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Functionaris gegevensbescherming: T. Oude Kempers