Klachtencommissie

Klachtencommissie

Het klachtenreglement voldoet aan de wet “klachtrecht cliënten zorgsector” en voorziet in de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Wat is een klacht?Een klacht is een door of namens een cliënt bij de klachtencommissie ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg- of dienstverlening door of vanwege de zorgaanbieder.

Doelstelling van de klachtenregeling

Het doel is bemiddeling bij en behandeling van klachten.
Het op grond van klachten doen signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg- en/of dienstverlening teneinde de kwaliteit van deze zorg- en/of dienstverlening te verbeteren.

U kunt het klachtenreglement opvragen bij Parlijn.

Contact