Klachtencommissie

Klachtencommissie

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

Wij willen graag dat cliënten, ouders en verwanten tevreden zijn over de ondersteuning die Parlijn biedt. Daar doen we hard ons best voor.
Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Als je ontevreden bent, doen we er alles aan om dit op te lossen.

Wat kun je doen?
Praat erover met elkaar
Praat met de betrokken medewerker over je onvrede. Vaak is dit een gesprek met de (persoonlijk) begeleider. Samen met jou en de mensen om wie het gaat zoeken wij naar een oplossing. Het kan daarnaast ook lastig zijn de klacht bespreekbaar te maken en kan de manager ook jou hierbij helpen.

Onafhankelijk Klachtenfunctionaris

Soms is het lastig te bepalen, wat je met je klacht wil en moet doen. Er is dan ook de mogelijkheid om met een onafhankelijke klachtenfunctionaris te spreken. Hij kan je informeren over de klachtenprocedure, naar je verhaal luisteren en mocht het mogelijk zijn de relatie tussen jou en de betrokken medewerker te herstellen.

De klachtenfunctionaris werkt altijd vanuit de basis van “hoor en wederhoor”. Alle betrokken partijen worden gehoord. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en zal geen ‘’partij’’ kiezen. De evenwichtige behandeling van de klacht staat centraal. Het is de uitdaging van de klachtenfunctionaris om zich in te zetten om beide partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en natuurlijk jouw klacht opgelost wordt.

De klachtenfunctionaris is uitbesteed aan een externe partij om de klacht onafhankelijk te benaderen via het klachten portaal Zorg. Je kunt jouw klacht kunt schriftelijk per post, e-mail of via de website indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Klachtenportaal Zorg stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging naar jou toe en neemt dan  telefonisch of per e-mail contact op met jou.

Klachtenportaal

Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Email: www.klachtenportaalzorg.nl of  info@klachtenportaalzorg.nl. Adres: Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen       KvK 37142636  Klachtenportaal Zorg.                                                                                                      

Hierna brengt de klachtencommissie een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de raad van bestuur. Deze beraadt zich over dit advies en maakt vervolgens haar oordeel kenbaar. Als de klacht als terecht beoordeeld wordt dan zullen er maatregelen geformuleerd worden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Dit traject zal uiterlijk 10 weken in beslag nemen. De onafhankelijke klachtencommissie is niet bevoegd om claims te beoordelen

Bestuur

Je kunt ook een klacht in dienen bij het bestuur van Parlijn.  Naar aanleiding van je klacht wordt er een onderzoek ingesteld en op basis van de uitkomsten zal het bestuur een oordeel kenbaar maken. Parlijn hecht  veel waarde aan uw ervaringen en stellen het zeer op prijs dat er de mogelijkheid bestaat om de zorg te verbeteren. Wordt uw klacht terecht bevonden dan zullen er maatregelen geformuleerd worden om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen. Dit traject neemt uiterlijk 10 weken in beslag.

De klacht kunt je schriftelijk per post of per e-mail indienen:                                  Secretariaat raad van bestuur
Jukkertweg 6 7151 HS Eibergen

Email: info@parlijn.nl                                                                                                        Telnr: 0545-843489