Werk- en leertrajecten

Werken en leven in een gemeenschap biedt ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeenschap geeft veiligheid, omhulling, ritme en structuur. Het samen leven en werken van mensen met verstandelijke beperking, met autisme en mensen met een psychiatrische hulpvraag is voor ons vanzelfsprekend.

Gelijkwaardigheid, respect en het aanspreken van de krachten, in plaats van het kijken naar de beperkingen, is belangrijk in de wederzijdse ontmoetingen en in de omgang met elkaar. Met de juiste begeleiding kunnen de werknemers zich nuttig maken. Het werkbedrijf zorgt voor deze begeleiding.

Voor wie?

De werk- en leertrajecten zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder, die door een verstandelijke of psychische beperking er niet in slagen om binnen het gewone werkaanbod zelf werk te vinden. Onze werknemers zijn:

  • Zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke of psychische beperking;
  • Deelnemers van instellingen in de verstandelijke- en geestelijke gezondheidszorg (VGZ – GGZ);
  • Jongvolwassenen met een verstandelijke of psychische beperking die het speciaal onderwijs verlaten zonder uitzicht op een baan.

Wat doen we voor de werknemers?

Om mensen zo goed en gericht mogelijk aan werk te helpen én te helpen bij het werk, doen verschillende dingen:

  • We hebben een uitgebreid orienterend gesprek (intake) met aansluitend een observatieperiode.
  • We maken samen een ontwikkelingsplan en geven begeleiding.
  • We hebben een leer- & trainingsaanbod (algemene beroepsvaardigheden, vaktechnische vaardigheden).
  • We geven werkbegeleiding; direct en op afstand (jobcoach).

Wilt u meer informatie of een werk- leertraject? Neem u dan contact op met onderstaande contactgegevens.

Image

Contact met het werkbedrijf!