Visie en Werkwijze

Onze medewerkers

Onze aanpak – dienstverlenend, lokaal en integraal – kan natuurlijk alleen maar worden gerealiseerd met de juiste mensen. Het zijn onze medewerkers die het verschil maken. Het vakmanschap van onze medewerkers is de kurk waarop wij drijven. Kortom, Parlijn Thuiszorg & Dagbesteding is uw partner in ondersteuning en begeleiding.

Visie en Missie

Parlijn geeft inhoudt aan het begrip “duurzaam ondernemen “door in de bedrijfsvoering een goede balans te vinden tussen de verschillende doelstellingen op het gebied van bedrijfseconomische groei, milieu, sociaal beleid en arbeidsomstandigheden. Wij voeren onze werkzaamheden altijd uit namens de deelnemer en zijn omgeving. Onze organisatie is gebouwd op de uitgangspunten van de zorg van de toekomst. Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven functioneren. Ieder individu heeft zijn eigen wensen en daar zullen zorgorganisaties op moeten inspelen. Het gaat om maatwerk, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cliënt en zijn omgeving. Wij zijn in staat om dit maatwerk te leveren, wij kunnen flexibel zijn en kennen ook nog eens de lokale samenleving.

Maatschappelijke betrokkenheid

Deelname aan maatschappelijke activiteiten is essentieel voor het welzijn van de deelnemer.Dit is dan ook een belangrijk aspect binnen onze werkwijze. Mede door maatschappelijke activiteiten te ontplooien en de lokale aanpak is Parlijn in staat een goede maatschappelijke betrokkenheid voor haar cliënten en omgeving te stimuleren. Dit is essentieel om een goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Maar een goede maatschappelijke betrokkenheid is ook de basisvoorwaarde om zonder of met minder ondersteuning te kunnen functioneren. En dat is waar wij samen met de deelnemer naar streven.

  • Op regelmatige basis bieden we cursussen aan in de avonduren waarvoor we gebruik maken van onze locatie van de dagbesteding. Er worden cursussen gegeven op het gebied van omgaan met geld, koken, lichamelijke verzorging, muziek, Nederlandse taal en schrijven.
  • Parlijn sponsort al jaren de speelweek in de zomervakantie van de Stichting Speelweek Neede. Deze stichting organiseert deze speelweek voor thuiswonende kinderen – ongeveer 40 – die het ZMLK onderwijs bezoeken.
  • Samenwerking met lokale organisatie

Integrale aanpak

Onze aanpak laat zich vervatten in de begrippen dienstverlenend, lokaal en integraal. Allereerst staat bij ons de deelnemer centraal. Dat betekent dat ons bestaansrecht niet is het in stand houden van de zorg en ondersteuning aan de deelnemer, maar juist het vergroten en/of het behouden van de eigen vaardigheden van de individu. Wij geloven daarnaast in een lokale aanpak. Parlijn is daarom lokaal geworteld. En dat is nodig om slimme verbindingen te leggen tussen zorg en ondersteuning, tussen mantelzorgers en familie en tussen ondernemers en verenigingen. Ten slotte heeft de deelnemer alleen baat bij een integrale aanpak van zijn situatie. Aandachtspunten zijn er vaak op verschillende domeinen en die dienen in samenhang aangepakt te worden.

Parlijn is geen grote zorgorganisatie, maar wel één met voldoende schaal. Wij kunnen snel schakelen en werken samen met anderen, om zodoende de cliënt de juiste zorg en ondersteuning te kunnen geven. Wij staan dus voor een integrale aanpak. Onze visie weerspiegelt ook in onze naam. Par is afgeleid van partners, Lijn van korte lijnen. We werken samen met diverse partners, professionele organisaties waarmee wij samen de vraag van de cliënt beantwoorden.

afbeelding

Meer weten over Parlijn?

Wilt u meer weten over Parlijn? Wij staan u graag te woord. Kom gerust eens langs voor een kopje koffie. U kunt ons vrijblijvend bereiken op
+31 (0) 545 – 84 34 89 (kantoor), +31 (0) 545 – 47 73 77 (dagbesteding) of ga naar contact.