Corona

Update Covid-19 

28 november 2021

We streven bij Parlijn zoveel mogelijk naar maatwerk, dit om risico’s voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de stand van zaken  en de nieuwe richtlijnen voor thuiszorg en dagbesteding.  We gaan hierbij te allen tijde uit van de landelijke en RIVM richtlijnen zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand.

Dagbesteding:

We zien dagbesteding als (noodzakelijk) zorg. We realiseren ons dat het uitvoeren van dagbesteding een risico met zich meebrengt (onder andere door reisbewegingen en bewegingen binnen de dagbestedingslocaties) en doen ons uiterste best om een veilige omgeving te creëren.

  • Bij klachten/verschijnselen mogen cliënten niet naar de dagbesteding.
  • Cliënten van een locatie of gezin waar een besmetting is komen niet naar de dagbesteding en blijven minstens een week thuis, waarbij klachten worden gemonitord en eventueel wordt getest.
  • We hanteren strikt de vervoersrichtlijnen voor de zorg (inclusief mondkapjesplicht).
  • We zijn zeer alert op het navolgen van de hygiëne maatregelen en de 1,5 meter afstand op de dagbestedingslocatie.
  • We hanteren een mondkapjesplicht bij verplaatsing binnen onze locatie.
  • Bij cliëntgebonden handelingen binnen de 1,5 meter maken medewerkers gebruik van persoons beschermende maatregelen.
  • Externe bezoekers zonder afspraak hebben geen toegang tot onze locatie. Voor afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantoor uren op 0545 – 843489.

Ambulante begeleiding

  • We kiezen bij ambulante zorg voor een mix van bezoek aan huis en contact via (beeld)bellen.
  • Bij bezoek bij cliënten thuis wordt vooraf gecheckt of de cliënt (en huisgenoten) geen verschijnselen of klachten hebben.
  • In het contact worden de richtlijnen gevolgd rond hygiëne en afstand tot elkaar.