Corona

Update 15 december 2020. 

Enige tijd was het coronavirus in Nederland onder controle, maar helaas nemen de besmettingen weer toe. De zorg aan jongeren en volwassen cliënten van Parlijn gaat door tijdens de aangekondigde lockdown t/m 19 januari 2021. Dit geldt zowel voor onze dagbesteding als ambulante begeleiding.

We streven hierin zoveel mogelijk naar maatwerk, dit om risico’s voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Voor zover nu bekend is geen van de cliënten of medewerkers besmet geraakt. Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de stand van zaken  en de nieuwe richtlijnen voor thuiszorg en dagbesteding.  We gaan hierbij te allen tijde uit van de landelijke en RIVM richtlijnen zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand.

Dagbesteding:

We zien dagbesteding als (noodzakelijk) zorg. Vanwege de grote impact op het welzijn van cliënten gaan we op dit moment niet terug naar een volledige lockdown. We realiseren ons dat het uitvoeren van dagbesteding een risico met zich meebrengt (onder andere door reisbewegingen en bewegingen binnen de dagbestedingslocaties) en doen ons uiterste best om een veilige omgeving te creëren.

  • Bij klachten/verschijnselen mogen cliënten niet naar de dagbesteding.
  • Cliënten van een locatie of gezin waar een besmetting is komen niet naar de dagbesteding en blijven een week thuis, waarbij klachten worden gemonitord en eventueel wordt getest.
  • We hanteren strikt de vervoersrichtlijnen voor de zorg (inclusief mondkapjesplicht).
  • We zijn zeer alert op het navolgen van de hygiëne maatregelen en de 1,5 meter afstand op de dagbestedingslocatie.
  • We hanteren een mondkapjesplicht bij verplaatsing binnen onze locatie.
  • Bij cliëntgebonden handelingen binnen de 1,5 meter maken medewerkers gebruik van persoons beschermende maatregelen.
  • Externe bezoekers zonder afspraak hebben geen toegang tot onze locatie. Voor afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantoor uren op 0545 – 843489.

Ambulante begeleiding

  • We kiezen bij ambulante zorg voor een mix van bezoek aan huis en contact via (beeld)bellen.
  • Bij bezoek bij cliënten thuis wordt vooraf gecheckt of de cliënt (en huisgenoten) geen verschijnselen of klachten hebben.
  • In het contact worden de richtlijnen gevolgd rond hygiëne en afstand tot elkaar.

Vervoer

We volgen de zorgvervoer protocollen van Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Handige links:
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
GGD Twente: https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/coronavirus
GGDAchterhoek: https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirusUitleg in eenvoudige taal

APP Corona melder.

De verspreiding van het coronavirus kan nog beter worden voorkomen wanneer mensen snel weten of zij in contact zijn geweest met iemand die het coronavirus heeft. De app Corona Melder geeft een waarschuwing wanneer je langer dan 15 minuten in de buurt bent geweest van iemand die het coronavirus heeft. Vervolgens kun je contact opnemen met de GGD om je te laten testen. De Corona Melder is mede ontwikkeld met Iederin en de LFB zodat ook mensen met een beperking de app goed kunnen gebruiken. De Corona Melder is te downloaden in de Appstore en Google Play.