Duurzaamheid

Parlijn kijkt in de volle breedte naar duurzame strategie: van cliëntenzorg tot het milieu. Van duurzaam personeelsbeleid naar samenwerking met de lokale gemeenschap en Parlijn wil mensen met een beperking faciliteren bij een leven vol betekenis.  Om dat samen met cliënten van nu én in de toekomst waar te maken is een duurzame manier van werken nodig.

In het gebouw aan de Jukkertweg 6 voeren we verschillende initiatieven uit. Leren we de mensen het afval van glas, plastic te scheiden voor recycling. In de keukens staan afvalbakken waarin we het plastic en ander huishoudelijk afval scheiden en oud papier wordt opgehaald door vrijwilligers. De deelnemers maken samen ook met de hulpverleners handgemaakte producten die verkocht worden van afvalhout. Tevens hebben we energie besparende lampen in het gebouw.

Ook het Groenafval wordt gescheiden en opgeslagen in een container. Het Werkbedrijf werkt samen met Pro Wonen voor onderhoud van tuinen bij particulieren. Ook dit groen afval wordt opgeslagen in een container en apart afgevoerd door Heinhuis recycling Eibergen.

De deelnemers van Parlijn Werkbedrijf voeren emballagewerkzaamheden uit. Hiervan scheidden zij tevens het verpakkingsmateriaal van onze opdrachtgevers en wordt dit apart afgevoerd voor recycling. Evenals het glas brengen we zelf weg naar de glascontainers. Door afval te scheiden, blijft er minder gewoon huisvuil (of restafval) over.

Inzameling kleding  

Parlijn zamelt al jaren kleding in. De kleding wordt verdeelt naar behoefte naar onze eigen deelnemers. De overige kleding gaat naar goede doelen.

Fietsen aangeboden van Twee wielers Hofstede Beltrum
Samen fietsen in de natuur:  Eigenaar Johan Hofstede uit Beltrum verblijdde ons een paar maanden terug met 5 gratis fietsen voor onze deelnemers. Fantastisch een mooi gebaar. Eén van de activiteiten bij Parlijn is bewegen en samen er op uit gaan per fiets. Zo stimuleren we de mensen  meer te gaan fietsen en minder de auto te nemen.