7 jaar ago ·

Raamovereenkomst getekend met gemeente Berkelland

Parlijn Werkbedrijf organiseert vanaf 1 november beschutte werkplekken voor medewerkers van Hameland. Hiervoor werd afgelopen week een raamovereenkomst ondertekend.
Door de samenwerking met Gemeente Berkelland en ons Werkbedrijf , ontstaan er in Eibergen een aantal werkplekken voor deze groep. Medewerkers van Hameland die in Eibergen wonen, kunnen in de loop van het komende half jaar starten bij Werkbedrijf Parlijn. De kennismaking met de eerste medewerkers is geweest en was positief.

Het aanbod bij Parlijn Werkbedrijf richt zich op deelnemers met een duidelijke arbeidsbehoefte die in een beschutte werksituatie en professionele en didactische ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hebben. De deelnemer werkt toe naar een product, dat kan zowel een ambachtelijk, industrieel of dienstverlenend product zijn. Werken is daarbij geen doel op zich, maar het is een middel dat deelnemers helpt bij zelfontplooiing.

Wilt u meer informatie over de werkplekken of ons Werkbedrijf? Neemt u dan contact op met 0545-224186.

Read more 0

UITBREIDING DIENSTVERLENING

8 jaar ago ·

UITBREIDING DIENSTVERLENING

Parlijn biedt vanaf dit jaar een nieuwe vorm van arrangementen genaamd: ondersteuning thuis. Dit is gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren.

Vaak is het belang van de cliënt om zo weinig mogelijk professionals over de vloer te hebben. Bij ondersteuning thuis komt 1 zorgaanbieder die de begeleiding en persoonlijke verzorging zo adequaat en efficiënt mogelijk organiseert. Parlijn heeft een contractuele overeenkomst met Gemeente Berkelland.

Vanaf 1 januari 2016 levert Parlijn ook Jeugdwet bij alle 8 Achterhoekse gemeenten. Dat houdt in dat de kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar in aanmerkingen komen voor begeleiding en verzorging in Zorg in Natura en PGB. Parlijn werkt als regisseur in een gezin, concrete opvoedingssituaties worden samen besproken met ouders  en overige gezinsleden. Hierbij worden praktische tips gegeven hoe om te gaan met het gedrag van een kind met een beperking in een thuis situatie.

Read more 0