2 jaar ago ·

Parlijn 10 jaar!

In juli 2018 bestond Parlijn 10 jaar! 30 september hebben wij dit gevierd in het Openluchttheater in Eibergen. Wij willen iedereen bedanken voor jullie komst! Wij kijken terug op een heel mooi feest. In de bijlage een artikel over dit jubileum

.

Read more 0

2 jaar ago ·

Nieuwe Privacy verklaring

Beste relatie,
Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

Leest u onze aangepaste privacyverklaring. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:

  • AVG: Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
  • Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de  noodzakelijke gegevens.
  • Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich met 2 klikken uitschrijven.
  • Ons interne privacybeleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.
  • Al onze medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Er is een verwerkingenregister aangelegd.
  • We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacybeleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@parlijn.nl of met ons kantoor: 0545-843489

Read more 0

2 jaar ago ·

Functionaris gegevensbescherming aangesteld

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Parlijn is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen Parlijn toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Functionaris gegevensbescherming: T. Oude Kempers

Read more 0

2 jaar ago ·

ISO Certificaat 9001-2015 behaald

We zijn trots dat we u kunnen informeren dat Parlijn haar hercertificering ISO-certificaat 9001-2015 heeft behaald volgens de nieuwe norm! De ISO 9001 (versie 2015) is dé norm op het gebied van  kwaliteitsmanagement. Dit houdt in dat onze processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar zijn en wij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen.  Maar nog belangrijker in de ISO 9001 staat u als  klant en uw behoeften en verwachtingen centraal.

Read more 0

3 jaar ago ·

Ambulant medewerker gezocht!

Heb jij 3 jaar werkervaring, tussen de 5 en 10 uur beschikbaar en woonachtig in Gemeente Berkelland en omgeving?Dan zoeken wij jou! Stuur je motivatiebrief en CV voor 22 november naar f.vanslooten@parlijn.nl

 

Read more 0

Previous posts

Next posts